Dịch Vụ TikTok

Duy Trì Kênh

Gói đặc biệt dành riêng cho những cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp có mục tiêu phát triển dài hạn và duy trì nội dung lâu dài trên nền tảng.

Tư Vấn Tối Ưu Kênh

Với tôn chỉ hướng đến những giá trị tích cực và vững vàng trên nền tảng. DC Media hiểu rõ các vấn đề phổ thông & nâng cao khiến kênh gặp phải các hạn chế không đáng có như: Vi phạm chính sách, kênh vi phạm ẩn, giảm tương tác và phân tích các lỗi kỹ thuật trong quá trình quay dựng để content sáng hơn và sản phẩm hoàn thành có độ hiệu quả tối đa.

Quản Lý Kênh

Gói Quản Lý Kênh mang tới những tiện íc h và quyền lợi đặc biệt giúp doanh nghiệp, đối tác tối ưu giá trị thông qua những định hướng chính xác, nội dung hấp dẫn, bảo trợ độc quyền và kết nối rộng rãi nhờ hệ sinh thái DCGR mạnh mẽ.

Xây Kênh

Chúng tôi không phải là người đầu tiên cung cấp dịch vụ "Xây Kênh" nhưng chắc chắn sẽ là đối tác tin cậy nhất để tạo ra những sản phẩm vô cùng tâm huyết và đạt hiệu quả tối đa trên nền tảng.